जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिंगोली

तलाठी व लिपिक (टंकलेखक) पद भरती - २०१६

भरती वेळापत्रक
कामकाजदिनांकवेळ
लिपिक (टंकलेखक) पदासाठी शेवटचा ऑनलाईन अर्ज नोंदणी करण्‍याची तारीख व वेळ28 AUG 2016upto 11:00 PM
लिपिक (टंकलेखक) पदासाठी तयार झालेले चलानची रक्‍कम स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया च्‍या कोणत्‍याही शाखेत भरणे30 AUG 2016Bank Hours
लिपिक (टंकलेखक) पदासाठी बँकेत भरलेले चलनची शेवटची Soft Copy अपलोड करण्याची वेळ30 AUG 2016upto 11:00 PM
लिपिक (टंकलेखक) पदासाठी संकेतस्थळावर प्रवेशपत्र प्रसिद्ध करण्याचा दिनांक31 AUG 2016from 05:00 PM
तलाठी पदासाठी शेवटचा ऑनलाईन अर्ज नोंदणी करण्‍याची तारीख व वेळ30 AUG 2016upto 11:00 PM
तलाठी पदासाठी तयार झालेले चलानची रक्‍कम स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया च्‍या कोणत्‍याही शाखेत भरणे01 SEP 2016Bank Hours
तलाठी पदासाठी बँकेत भरलेले चलनची शेवटची Soft Copy अपलोड करण्याची वेळ01 SEP 2016upto 11:00 PM
तलाठी पदासाठी संकेतस्थळावर प्रवेशपत्र प्रसिद्ध करण्याचा दिनांक03 SEP 2016from 05:00 PM
/ - परीक्षा वेळापत्रक व परीक्षा शुल्‍क
पदपरीक्षा दिनांक व वेळसंवर्गपरीक्षा शुल्क
तलाठी11 SEP 2016खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांकरीता 300
11:00 AM TO 01:00 PMमागासवर्गीय उमेदवारांकरीता 150
लिपिक (टंकलेखक)04 SEP 2016खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांकरीता 300
11:00 AM TO 01:00 PMमागासवर्गीय उमेदवारांकरीता 150
माजी सैनिक उमेदवारांना व 40% पेक्षा जास्‍त अपंग उमेदवारांना परीक्षा शुल्कात सूट आहे.

मदत केंद्र :
: 07888172111, 07888162555
(Timing : 10 AM TO 6 PM)
Need Help? Click Here
Office Address :
Collector Office,
New Administrative Building,
Nanded Road, Hingoli - 431 513
: (02456) 221 450
कार्यालयाचा पत्‍ता :
जिल्‍हाधिकारी कार्यालय,
नवीन प्रशासकीय इमारत,
नांदेड रोड, हिंगोली - 431 513
: (02456) 221 450

Disclaimer and Policies

Best Viewed in Internet Explorer 8+, Firefox, Opera, Chrome, and Safari

© 2016 - Collector Office, Hingoli